Ordinačné hodiny
Pondelok : 08:00 - 14:00
Utorok : 08:00 - 14:00
Streda : 08:00 - 14:00
Štvrtok : 08:00 - 14:00
Piatok: 08:00 - 13:00

Kontakt
Sabinovská 108
080 01 Prešov

Tel.: +421 51 381 0548
Mob.: +421 908 369583

e-mail:
dentists@dentists.sk
web: www.dentists.sk
         www.zubarpresov.skZväčšiť mapu
Röntgen
Röntgen? Načo?

Obrázok vpravo je smutný príbeh. Je to príklad, ktorý vidíme pravidelne v ambulancii a nikdy dobre nekončí. RöntgenTento pacient navštevoval ambulanciu 3 roky s prehliadkami a odstránením zubného kameňa každý rok. Potom prišiel s akútnymi bolesťami. Urobili sme RTG a zbadali sme veľký kaz. Vzhľadom na jeho rozmer a pokročilú parodontitídu bol daný zub odsúdený na extrakciu. Kaz aj napriek svojej veľkosti nebol klinicky viditeľný. Prečo sa naň neprišlo skôr a prípad končil vytiahnutím zuba?
Pretože pacient napriek odporúčaniuNESÚHLASIL so zhotovením preventívnych RTG snímok. Neprial si ich pri žiadnom rutinnom vyšetrení. 
Chcel ušetriť zopár korún. Ušetril ich, ale prišiel o zub. Stačilo zhotoviť 2 RTG snímky každých 12-24 mesiacov.
Niektorí ľudia si neželajú RTG snímky v obave pred žiarením. Ak vychádzame z toho, že pri intraorálnych snímkach je maximálna dávka na povrch kože 0.015 mSv, ale reverzibilné poškodenie nastáva pri dávke 0,5 mSv, boli by takéto reverzibilné poškodenia možné, ak by bolo v krátkom čase zhotovených 30 a viac snímkov na tom istom mieste. Vznik tumorov z ožiarenia ako následok najťažšieho somatického poškodenia by bolo možné, ak by z toho istého miesta bolo zhotovených v krátkom čase viac ako 3000 snímkov. Radiačné zaťaženie pri panoramatických snímkoch tvorí 0,3 mSv, prvé radiačné poškodenie by bolo možné, ak by sa u pacienta urobilo 200 panoramatických snímkov v krátkom čase. Pre porovnanie – radiačné zaťaženie človeka z prírodných zdrojov za rok tvorí 3 mSv.

Namerané hodnoty dostáva pacient stojaci v priamej línii pred tubusom RTG prístroja. Pri RTG žiarení platia fyzikálne zákony. Prvý hovorí, že so zväčšujúcou sa vzdialenosťou od zdroja žiarenia klesá kvadraticky jeho intenzita. V praxi to znamená, že pri snímaní pacienta sa okolitý personál, príp. doprovod pacienta vzdiali od zdroja žiarenia. Druhý zákon hovorí o tom, že RTG žiarenie sa prechodom cez matériu oslabuje. Toto oslabenie sa zväčšuje s hrúbkou a hustotou použitého materiálu (napr. olovo). U pacientov sa na ochranu štítnej žľazy a gonád používa olovená zástera (minimálny podiel olova je 0,4 mm).

Existujú 3 typy snímkov využívané na diagnostiku kazov a parodontitídy v ambulancii - bite-wingperiapikálne a panoramatické. Bite-wing a periapikálny snímok sú intraorálne, panoramatický snímok je extraorálny. Na kvalitnú a presnú diagnostiku začínajúcich kazov, ktoré nie je možné zistiť pri preventívnej prehliadke pacienta sondou, slúžia bite-wingy, tzv. záhryzové snímky. Na 1 snímke sa zachytí horné a dolné zuboradie jednej strany, na diagnostiku potrebujeme 2. Pomocou nich sme schopní rozoznať už prvé náznaky odvápnenia skloviny (teda začínajúci kaz) v medzizubných priestoroch a začiatok parodontálnych ochorení, na ktoré sa v minulosti prišlo až vtedy, keď sa zuby začínali kývať. Podľa potreby a v závislosti na rizikovosti pacienta (to znamená, či pacient má už veľa plômb, extrahovaných zubov, príp.rodičia majú vysokú kazivosť) by sa mali zhotovovať minimálne raz ročne. U bežného pacienta stačia 2 roky. Periapikálne snímky zhotovujeme, ak chceme posúdiť, či koreňová výplň je kvalitná, či zub nemá na koreni nález, aký hlboký vačok spôsobuje pacientovi problémy. Bez neho sa NEDÁ zhotoviť kvalitná koreňová výplň. Presné nameranie dĺžky koreňa zuba je nevyhnutnou súčasťou endodontického ošetrenia.

Panoramatické snímky zobrazia na 1 snímku obe zuboradia, čeľustné dutiny, kĺby a kosti čeľuste a sánky. Odporúčame ich zhotoviť v období mliečneho a zmiešaného chrupu na zistenie počtu založených zubov, ich uloženia v kosti, na diagnostiku kĺbových ochorení, či posúdenie prítomnosti periapikálnych nálezov, fraktúr a tumorov.


Novinky
Teraz ponuka vyšetrenia kazov na žuvacích plôškach a v medzizubných priestoroch laserovým prístrojom DIAGNOdent pen.
 
 
 
 
Obrovskou výhodou v diagnostike kazov  DIAGNOdentom je skutočnosť, že pomocou laseru ich odhalí už v počiatočnom štádiu. Zistí to v zmenách vo fluorescencii zubnej štruktúry. Kaz pritom ešte nemusí byť viditeľný. 
Ľudské oko je schopné spozorovať iba 57% z toho, čo zachytí DIAGNOdent pen.